Protetyka

W celu funkcjonalnej i estetycznej rekonstrukcji uzębienia oferujemy Naszym Pacjentom szeroki wachlarz uzupełnień protetycznych.

 

Uzupełnienia stałe:

1. Bezmetalowe -idealny efekt estetyczny:

 • korony i mosty pełnoceramiczne

 • korony i mosty pełnoceramiczne na podbudowie z tlenku cyrkonu

 • licówki pełnoceramiczne

 • wkłady (inlay) i nakłady (onlay) pełnoceramiczne

 • licówki, wkłady (inlay) i nakłady (olany) kompozytowe

 • wkłady koronowo-korzeniowe z włókien szklanych

 • mosty adhezyjne (kompozytowe) wzmacniane włóknem szklanym

 

Do uzupełnienia rozległych ubytków w zębach bocznych stosujemy wkłady (inlay) i nakłady (onlay). Są to wypełnienia z porcelany lub materiału kompozytowego wykonywane w pracowni protetycznej. Dzięki metodzie pośredniej możliwe jest idealne odtworzenie anatomicznego kształtu zęba, powierzchni żującej oraz jego punktów stycznych.
Wkłady łączy się żywicami adhezyjnymi z tkankami zęba, co zapewnia szczelność i zmniejsza możliwość powstania wtórnej próchnicy w tym samym zębie. Metoda ta trwale odbudowuje boczne zęby i zmniejsza utratę zdrowych tkanek.

 

W niektórych przypadkach klinicznych braki jednozębowe możemy uzupełnić przy pomocy mostów adhezyjnych (kompozytowych) wzmocnionych włóknem szklanym. Są to uzupełnienia alternatywne dla mostów standardowych i implantów. Osiągamy bardzo dobry efekt estetyczny i funkcjonalny bez szlifowania zębów sąsiadujących z luką.

2. Metalowe:

 • korony i mosty porcelanowe na podbudowie metalowej (stopy bezniklowe lub złoto)

 • wkłady koronowo-korzeniowe (stopy bezniklowe)

 

Uzupełnienia ruchome:

 1. Protezy szkieletowe
 2. Protezy akrylanowe całkowite i częściowe
 3. Protezy nylonowe (Valplast)
 4. Protezy nakładowe (overdenture)

 

Uzupełnienia kombinowane:

 1. Protezy szkieletowe mocowane do koron i mostów za pomocą elementów retencyjnych (zatrzasków, zasów, rygli)
 2. Protezy szkieletowe oparte na koronach teleskopowych

 

Wykonujemy rekonstrukcje protetyczne pojedynczych i całkowitych braków zębowych na podbudowie z implantów:

 1. Uzupełnienia stałe - korony protetyczne i mosty
 2. Uzupełnienia ruchome - protezy całkowite typu overdenture wsparta o wprowadzone implanty jednoetapowe w przypadkach, gdzie utrzymanie na własnym wyrostku zębodołowym jest niemożliwe ze względu na duży zanik kości. Proteza jest wówczas utrzymywana na belce lub zatrzaskach implantologicznych.