Radiologia

W diagnostyce stomatologicznej szczególną pozycję zajmują badania radiologiczne, pozwalające na uzyskanie informacji niedostępnych innymi metodami diagnostycznymi.

W Easydent Dental Clinic gwarantujemy naszym pacjentom najwyższy poziom wszystkich usług, poczynając od rzetelnej i pewnej diagnostyki, która stanowi podstawę wszelkich dalszych poczynań terapeutycznych. Nasza klinika stomatologiczna wyposażona jest w sprzęt rentgenowski najwyższej klasy i najnowszej generacji, który umożliwia natychmiastowe otrzymywanie wyników badań w warunkach pełnego bezpieczeństwa pacjenta.

Dzięki stosowaniu najnowocześniejszego systemu płytek fosforanowych i skanera firmy Dürr Dental wykonujemy zdjęcia zębowe techniką radiografii cyfrowej. Pozwala on:

  • przeprowadzić bardzo szczegółową analizę badanego obiektu m.in. dzięki możliwości otrzymania obrazu kolorowego, co ułatwia wykrywanie nieprawidłowości
  • wykonać wysokiej jakości obróbkę cyfrową obrazu uzyskanego na monitorze komputera - poprzez powiększanie zdjęcia w całości lub tylko wybranych jego części, pomiar odległości wybranych punktów, pomiar gęstości optycznej tkanek itp.
  • uzyskać natychmiastowy wynik badania przez eliminację procesu wywoływania zdjęć rentgenowskich
  • zmniejszyć dawki promieniowania nawet 6-9-krotnie w stosunku do konwencjonalnego zdjęcia rtg na kliszy, umożliwiają to płytki fosforanowe, co ma szczególne znaczenie w dziedzinach stomatologii wymagających kilkakrotnego wykonywania badania radiologicznego np. endodoncji czy implantologii
  • gromadzić dane i jeśli zajdzie taka potrzeba wielokrotnie je odtwarzać.

 

Wykonujemy cyfrowe zdjęcia pantomograficzne (panoramiczne), na których uwidocznione są szczęka, żuchwa, łuki zębowe, stawy skroniowo-żuchwowe oraz tkanki otaczające. Zdjęcie takie służy jako badanie wstępne rtg, które dostarcza wiele cennych informacji o całym układzie stomatognatycznym przed planowaniem leczenia w stomatologii zachowawczej, protetyce, ortodoncji, chirurgii oraz periodontologii. Pozwala także zaplanować wykonanie zdjęć dodatkowych w innych projekcjach.

Przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego wykonujemy także cyfrowe zdjęcie cefalometryczne (boczne głowy w zwarciu), pozwalające na dokładne uwidocznienie kości twarzowej części czaszki i profilu tkanek miękkich twarzy. Analiza cefalometryczna tego zdjęcia umożliwia bardzo dokładną diagnostykę wad zgryzu, ustalenie wzorca wzrostu twarzy oraz ułatwia zaplanowanie całego procesu leczenia.