Metamorfoza

Pacjentka zgłosiła się po długoletnim i trudnym leczeniu ortodontycznym. Oczekiwała jasnych i większych zębów oraz harmonijnego uśmiechu.

Zastosowano leczenie licówkami pełnoceramicznymi e-max w zakresie zębów od 12 do 22 oraz rekonstrukcję kompozytową  startego guzka zęba 13 i 14. Leczenie protetyczne  trwało 10 dni.