Metamorfoza

Pacjentka zgłasza się z powodu złamania zęba 12 oraz w celu poprawienia estetyki uśmiechu. Wykonano ekstrakcję i natychmiastową implantację zęba 12 oraz licówki/korony pełnoceramiczne e-max w zakresie zębów 15 do 25 oraz od 33 do 43. Leczenie trwało 6 miesięcy.