Metamorfoza

Pacjent zgłosił się po 20 latach nieobecności w gabinecie stomatologicznym.Oczekiwał przywrócenia funkcji żucia i estetyki twarzy przy minimalnym nakładzie finansowym.

Po analizie zwarcia podjęto leczenie ekstrakcyjne (zębów nie rokujących) oraz protetyczne – koronami metalowo-porcelanowymi w zakresie zębów 13 oraz od 22 do 24. Wykonano także korektę wysokości zębów 16, 27, 32, 31 oraz odbudowę bezpośrednią kompozytową startych guzków pozostałych zębów. Braki zębowe uzupełniono protezami szkieletowymi z precyzyjnymi elementami retencyjnymi.Leczenie trwało 5 miesięcy.