Metamorfoza

Pacjentka zgłosiła się w celu poprawienia estetyki uśmiechu, przeszkadzały jej szparowatości, kształt i kolor zębów.Wykonano leczenie licówkami pełnoceramicznymi e-max w zakresie zębów od 15 do 25 oraz od 33 do 43. Leczenie trwało 10 dni.