Metamorfoza

Pacjentka zgłosiła się z powodu wypadnięcia wypełnienia w zębie 22. Wykonano odbudowę kompozytową bezpośrednią wyłącznie zęba 22. Pacjentka nie wyraziła zgody na leczenie pozostałych zębów. Leczenie trwało 40min.