Metamorfoza

Pacjentka zgłosiła się w z powodu pojawiających się trzasków w stawach skroniowo żuchwowych, odcementowującego się mostu dolnego po stronie prawej oraz z celu rozjaśnienia uśmiechu.

Wykonano kompleksową rekonstrukcję zwarcia, zastosowano licówki/korony pełnoceramiczne w zakresie zębów od 16 do 26 oraz od 33 do 43 oraz korony/mosty metalowo-porcelanowe w zakresie zębów dolnych bocznych. Leczenie trwało 2 miesiące.