Metamorfoza

Pacjentka zgłosiła sie z powodu utraty estetyki brzegu koron porcelanowo metalowych oraz zbyt widocznych przy uśmiechu dziąseł.Oczekiwała bardzo jasnych, dużych zębów i pełnego uśmiechu.

W planie leczenia ujęto również odtworzenie brakującego zęba 25 przy pomocy implantu zębowego. Pacjentka nie zgodziła się na odtworzenie zęba 26.Wykonano chirurgiczne wydłużenie koron (gingiwoplastykę), wszczepienie implantu zębowego 25 oraz wykonano korony porcelanowo metalowe w zakresie zębów 15 do 25. Na wyraźne życzenie Pacjentki korony zostały wykonane w widocznym kolorze. Leczenie trwało 6 miesięcy.