Ergonomiczne stanowisko pracy

Nasza Klinika dysponuje dwoma stanowiskami pracy. Każde stanowisko wyposażone jest w:

  1. Najwyższej klasy duński fotel stomatologiczny XO 4-6 duńskiej firmy XO DentalCare, który dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom technologicznym pozwala na pracę z pacjentem leżącym z zachowaniem zasad ergonomii.
  2. Lampę operacyjną CACAN, która doświetla pole operacyjne podczas zabiegów stomatologicznych.
  3. System multimedialny z kamerą wewnątrzustną i zewnątrzustną oraz ekran przy fotelu – pełna dokumentacja i informacja wizualna dla pacjentów.
  4. Aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych
  5. Stanowisko komputerowe pozwala na prowadzenie dokumentacji medycznej, komunikację między gabinetami oraz ze skanerem radiografii cyfrowej.
  6. Meble medyczne – wysoki standard higieny i ergonomii pracy.

Dodatkowo w zależności od rodzaju wykonywanych zabiegów pomieszczenia wyposażone są w mikroskop, endometr, mikrosilnik endodontyczny, system wypełniania kanału gutaperką na ciepło, mikrosilnik chirurgiczno- implantologiczny, lampę do wybielania oraz urządzenie do ozonowania.