Tomografia cyfrowa CBCT

Nasza klinika stomatologiczna wyposażona jest w tomograf komputerowy CBCT PlanmecaProMax 3D do wykonywania badania tomograficznego. Dzięki temu urządzeniu wykonujemy zdjęcia pantomograficzne, cefalometryczne i stawów skroniowo-żuchwowych. Do wykonania zdjęć punktowych wykorzystujemy 2 aparaty rtgPlanmeca oraz skaner płytek fosforanowych DürrDental.