Leczenie stawu skroniowo – żuchwowego

Leczenie stawu skroniowo – żuchwowego Oława

Zaburzenia czynnościowe stawów skroniowo-żuchwowych są obecnie bardzo powszechnym zjawiskiem. Niestety nieprawidłowe ich działanie często powoduje duży dyskomfort dla pacjenta jak np. ból głowy, ból przy otwieraniu lub zamykaniu ust, odgłosy klikania lub streszczenia.

W Easydent Dental Clinic dokładnie analizujemy problem i dobieramy indywidualnie terapię w zależności jakie są przyczyny powstania zaburzenia. Leczenie nie jest proste, więc pracujemy zespołowo, aby skutecznie przywrócić prawidłowe warunki zgryzowe w jamie ustnej pacjenta, wyeliminować zgryz urazowy.

W tym przypadku konieczna jest pełna diagnostyka gnatologiczna: analiza rtg bocznego czaszki, tomografii komputerowej, wykonanie modeli diagnostycznych i instrumentalna analiza okluzji oraz aksjografia co pozwoli na postawienie profesjonalnej diagnozy i ustalenie oczekiwanych rezultatów leczenia.

Wybrane techniki stosowane w Easydent Dental Clinic przy leczeniu dysfunkcji narządu żucia

  1. stosowanie różnego typu aparatów nagryzowych (tzw szyny: stabilizujące, relaksacyjne, repozycyjne, NTI …),
  2. fizjoterapia stoamtologiczna,
  3. modyfikacja szkodliwych nawyków i parafunkcji,
  4. selektywna korekta okluzji poprzez szlifowanie lub odbudowę,
  5. leczenie ortodontyczne – w tym ortodontyczna stabilizacja okluzji,
  6. stabilizacja zgryzu poprzez rehabilitację protetyczną i implantoprotetyczną (korony, mosty, implanty).