Ortodoncja

Ortodoncja zajmuje się profilaktyką i leczeniem wad zgryzu u dzieci, młodzieży i dorosłych. Skutecznie przeprowadzone leczenie ortodontyczne wpływa na poprawę wyglądu i samopoczucia, wpływa na opóźnione starzenie się twarzy, poprawę wymowy oraz lepszą higienę jamy ustnej. Leczenie likwiduje także dolegliwości bólowe związane z dysfunkcją stawów skroniowo-żuchwowych.

U dorosłych często występuje potrzeba przedprotetycznego leczenia ortodontycznego. Polega ono na zmianie położenia zębów przemieszczonych po utracie zębów sąsiednich tak, aby możliwe było wykonanie wygodnych i estetycznych uzupełnień protetycznych. Umożliwia ono wykonanie stałych (mosty) zamiast ruchomych (protezy) uzupełnień, co w znaczący sposób poprawia komfort życia pacjenta. Nawet jeśli nie ma współistniejącej wady zgryzu jest ono niezbędne między innymi do uszeregowania własnych zębów, które w wyniku utraty innych, straciły swoje prawidłowe pozycje, przesunęły się w luki po brakujących zębach stwarzając szpary w innych miejscach, wysunęły się pionowo w górę lub w dół, ponieważ zabrakło zęba antagonisty lub nie rzadko z tego powodu uległy rozchwianiu. Często leczenie ortodontyczne stosowane jest również przed wprowadzeniem implantu i polega na stworzeniu jak najlepszych warunków do wprowadzenia implantów zębowych.

W Easydent Dental Clinic stosujemy leczenie aparatami ruchomymi i stałymi. Proces leczenia zaczynamy od wizyty konsultacyjnej, podczas której lekarz:

  1. przeprowadza dokładny wywiad z pacjentem.
  2. wykonuje szczegółowe badanie jamy ustnej
  3. przeprowadza analizę zwarcia i artykulacji
  4. pobiera wyciski do modeli diagnostycznych
  5. wykonuje zdjęcia wewnątrz i zewnątrzustne aparatem cyfrowym
  6. wykonuje zdjęcia rentgenowskice (pantomograficzne i cefalometryczne)

Wszystkie te zabiegi mają na celu przeprowadzenie dokładnej analizy zgryzu, warunków kostnych, estetyki uśmiechu, symetrii i profilu tkanek miękkich twarzy. Na następnej wizycie przedstawiany jest indywidualnego plan leczenia, który uwzględnia przebieg, przewidywany czas trwania leczenia oraz cenę.

W zależności od wymagań leczniczych i estetycznych Pacjenta polecane są różne rodzaje stałych aparatów ortodontycznych.

Regularne wizyty kontrolne pozwalają sprawnie skorygować wadę zgryzu, natomiast zastosowanie zamków estetycznych sprawia, że aparaty stają się prawie niewidoczne. Po zdjęciu aparatu Pacjent może uśmiechać się szeroko, onieśmielając innych swoimi pięknymi i prostymi zębami.

PRZED

PO