Protetyka

W celu funkcjonalnej i estetycznej rekonstrukcji uzębienia oferujemy Naszym Pacjentom szeroki wachlarz uzupełnień protetycznych.

Uzupełnienia stałe:

1. Bezmetalowe – aby zapewnić idealny efekt estetyczny:

 1. korony i mosty pełnoceramiczne (E-MAX)
 2. korony i mosty pełnoceramiczne na podbudowie z tlenku cyrkonu
 3. licówki pełnoceramiczne (E-MAX)
 4. wkłady (inlay) i nakłady (onlay) pełnoceramiczne (E-MAX)
 5. licówki, wkłady (inlay) i nakłady (onlay) kompozytowe
 6. wkłady koronowo-korzeniowe z włókien szklanych
 7. mosty adhezyjne (kompozytowe) wzmacniane włóknem szklanym

Do uzupełnienia rozległych ubytków tkanek w zębach bocznych stosujemy wkłady (inlay) i nakłady (onlay). Są to wypełnienia z porcelany lub materiału kompozytowego wykonywane w pracowni protetycznej. Dzięki metodzie pośredniej możliwe jest idealne odtworzenie anatomicznego kształtu zęba, powierzchni żującej oraz jego punktów stycznych.

Wkłady szklane koronowo-korzeniowe łączy się żywicami adhezyjnymi z tkankami zęba, co zapewnia szczelność i zmniejsza możliwość powstania wtórnej próchnicy w tym samym zębie. Metoda ta trwale odbudowuje boczne zęby i zmniejsza utratę zdrowych tkanek.

W niektórych przypadkach klinicznych braki jednozębowe możemy uzupełnić przy pomocy mostów adhezyjnych (kompozytowych) wzmocnionych włóknem szklanym. Są to uzupełnienia alternatywne dla mostów standardowych i implantów. Osiągamy bardzo dobry efekt estetyczny i funkcjonalny bez szlifowania zębów sąsiadujących z luką.

2. Metalowe:

 1. korony i mosty porcelanowe na podbudowie metalowej (stopy bezniklowe lub złoto) stosowane w odcinkach bocznych łuków zębowych.

Uzupełnienia ruchome:

 1. Protezy szkieletowe
 2. Protezy akrylanowe całkowite i częściowe
 3. Protezy nakładowe (overdenture)

Uzupełnienia kombinowane:

 1. Protezy szkieletowe mocowane do koron i mostów za pomocą elementów retencyjnych (zatrzasków, zasów, rygli)
 2. Protezy szkieletowe oparte na koronach teleskopowych

Wykonujemy rekonstrukcje protetyczne pojedynczych i całkowitych braków zębowych na podbudowie z implantów:

 1. Uzupełnienia stałe – korony protetyczne i mosty
 2. Uzupełnienia ruchome – protezy całkowite typu overdenture wsparta o wprowadzone implanty jednoetapowe w przypadkach, gdzie utrzymanie na własnym wyrostku zębodołowym jest niemożliwe ze względu na duży zanik kości. Proteza jest wówczas utrzymywana na belce lub zatrzaskach implantologicznych.

PRZED

PO