Metamorfoza

Pacjentka zgłosiła się w celu poprawy estetyki starych uzupełnień protetycznych. Chciała uzyskać pełniejszy i bardziej harmonijny uśmiech. Nie zgodziła się na leczenie ortodontyczne.

Wykonano korony porcelanowo metalowe w zakresie zębów od 15 do 24 – pacjentka nie zdecydowała  się na wykonanie korony na zdrowym zębie 25. Leczenie trwało 10 dni.