Implantologia

Leczenie implantologiczne jest obecnie najnowocześniejszą i bardzo bezpieczną procedurą medyczną pozwalającą uzupełnić braki zębowe. Pozwala przywrócić komfort estetyczny i czynnościowy porównywalny do naturalnego uzębienia.

Stosowane obecnie implanty są to śruby tytanowe lub cyrkoniowe wszczepiane podczas zabiegu chirurgicznego w kość szczęki. Posiadają odpowiednio ukształtowaną porowatą powierzchnię, ułatwiającą połączenie z otaczającą je tkanką kostną (osteointegracja). Implant pełni funkcję korzenia zęba i stanowi podstawę do odbudowy protetycznej korony zęba. W naszej przychodni wszczepiamy implanty Neo Biotech. Są to implanty stomatologiczne gwarantujące naszym pacjentom najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz znakomitą estetykę. Objęte są 5letnią gwarancją producenta. W razie nieprzyjęcia się wszczepu lub innych komplikacji związanych z zakończeniem leczenia gwarantujemy w ciągu pierwszego roku od zakończenia leczenia bezpłatną pomoc. Wyeliminujemy przyczynę niepowodzenia i wykonamy zabieg jeszcze raz bezpłatnie. Odsetek niepowodzeń u naszych pacjentów wynosi ok.2%  w ciągu ostatnich 4 lat. U osób zdrowych, niepalących i dbających o higienę jamy ustnej odsetek powodzenia wynosi ponad 99% w ostatnich 4 latach.

Leczenie implantologiczne składa się zasadniczo z dwóch części: chirurgicznej (wszczepienie implantu) oraz protetycznej. W niektórych przypadkach potrzebne są zabiegi chirurgiczne przedimplantacyne. Gdy brak jest dostatecznej ilości kości wykonujemy zabieg wszczepienia materiału kościozastępczego wraz z błoną kolagenową, natomiast gdy w szczęce jest za mało miejsca podnosimy dno zatoki szczękowej (Sinus lift). Zabiegi są mało inwazyjne i wykonywane w znieczuleniu miejscowym. Okres wgajania się implantu dla szczęki to ok. 6 miesięcy, dla żuchwy 3 miesiące. Jest to okres potrzebny na zintegrowanie się implantu z kością.

Po tym okresie można przystąpić do odbudowy protetycznej. W zależności od rozległości braków zębowych i ustalonego wcześniej planu leczenia wykonujemy uzupełnienia stałe (korony lub mosty) porcelanowe na podbudowie metalowej lub cyrkoniowej  bądź uzupełnienia protetyczne ruchome (protezy na zatrzaskach).

PRZED

PO