Lek. dent. Leszek Bury

Ukończył  z wyróżnieniem studia na Wydziae Lekarsko-Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 2014 roku ukończył podyplomowe studia z zakresu implantologii.

Wykonuje diagnostykę i rehabilitację estetyczno-funkcjonalną rozległych i trudnych przypadków za pomocą nowoczesnych technik i materiałów.

Stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności na kursach i szkoleniach z zakresu nowoczesnej protetyki, implantoprotetyki, chirurgii stomatologicznej oraz mikrochirurgii. Obecnie swoją uwagę skupia na minimalnie inwazyjnej chirurgii i implantologii oraz autotransplantacji zębów.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Implantologicznego oraz International Congres Of Oral Implantology. Prowadzi wykłady oraz szkolenia praktyczne dla lekarzy dentystów z zakresu autotransplantacji zębów.